2018.01.27. PDF

 

Csoportos meditáció fogvatartottakkal a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben - napló

 

Fotó: Lelovics Zoltán

A reintegráció elősegítése céljából kerestem meg a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben olyan felnőtt fogvatartottakat, akik nyitottak voltak mentális önfejlesztő technikák kipróbálására a börtönártalmak hatásának csökkentésére, a társadalomba történő visszailleszkedésük elősegítésére. Andragógiai eszközökkel, csoportfoglalkozások keretein belül a relaxáció és meditáció elméleti és gyakorlati alapjainak átadását tűztem ki célul annak érdekében, hogy aktív részvétellel a fogvatartottak több szerepet vállaljanak saját reintegrációjuk sikeres megvalósításában. A foglalkozásokon az egyéni problémák felismerésére, megfogalmazására, mentális technikák alapjainak elsajátítására fókuszáltunk. A tíz alkalommal végzett közös munkában a résztvevők olyan felnőtt-tanulási folyamatban vettek részt, amelynek eredményeképpen többen áttörést tapasztaltak mindennapos problémáik feletti kontrolljukban.